Contact | SiteMap | Disclaimer

Zoeken:

Dinsdag, 28 januari 2020

Vragen en Antwoorden

Vragen en antwoorden

1. Wat zijn ‘zorgelijke emotionele, gedragsmatige en leerproblemen’?

2. Wanneer is er sprake van ‘zorgelijke emotionele, gedragsmatige en leerproblemen’ bij een kind of jongere?

3. Komen psychische stoornissen vaak bij kinderen en jongeren voor?

4. Komen psychische stoornissen bij kinderen en jongeren vaker voor dan andere gezondheidsproblemen?

5. Is preventie van ernstige emotionele problemen bij kinderen mogelijk?

6. Waarop moet ik alert zijn bij mijn kind?

7. Wat moet ik doen als ik wil praten of advies vragen over mijn kind?

8. Hoe ernstig is een psychische stoornis?

9. Waarom psychisch?

10. Kunnen psychische stoornissen bij kinderen en jongeren behandeld worden?

11. Maakt het wat uit wanneer de behandeling begint?

12. Hoe ontstaan ‘zorgelijke emotionele, gedragsmatige en leerproblemen’?

13. Wat doet stress?

14. Wat is stress?

15. Veranderen onze hersenen door onze belevingen?

16. Zijn er alleen ‘zorgelijke emotionele, gedragsmatige en leerproblemen’?

17. Moet er een diagnose gesteld worden bij een kind of jongere bij wie het vermoeden bestaat dat het lijdt aan ‘zorgelijke emotionele, gedragsmatige en leerproblemen’?

18. Hoe wordt de diagnose van ‘zorgelijke emotionele, gedragsmatige en leerproblemen’ vastgesteld?

19. Welke ‘psychische stoornissen’ of ‘zorgelijke emotionele, gedragsmatige en leerproblemen’ worden hier bedoeld?

20. Zijn er gradaties bij ‘zorgelijke emotionele, gedragsmatige en leerproblemen’?

21. Wat zijn de effecten voor het kind op school dat lijdt aan een ernstig emotioneel probleem?

22. Wat gebeurt er wanneer een kind of jongere met een ernstig emotioneel probleem gedwongen wordt om deel te nemen aan het onderwijs, zonder adequate ondersteuning daarbij?

23. Hoe verloopt een zorgelijk emotioneel probleem?

24. Wat zijn de consequenties voor de ouders van een kind met een zorgelijk emotioneel probleem?

25. Is er een verschil tussen behandelen en genezen?

26. Wat is de bedoeling van de behandeling van kinderen met zorgelijke emotionele problemen?

27. Hoe worden kinderen met zorgelijke emotionele problemen geholpen?

28. Worden er veel fouten gemaakt?

29. Krijgen kinderen en jongeren met een zorgelijk emotioneel probleem hulp?

30. Wat kunnen voor het kind de lange termijn effecten zijn van een niet behandeld zorgelijk emotioneel probleem?

31. Wat is de kans dat een leerprobleem van een kind op school te wijten is aan een laag niveau van cognitieve ontwikkeling (IQ)?

32. Is er iets te doen aan een laag niveau van cognitief ontwikkeling (IQ)?

33. Is er een wezenlijk verschil tussen lichamelijke en psychische ziekten?

34. Bestaat dat echt, psychische stoornissen bij kinderen?

35. Is er veel aandacht voor kinderen en jongeren met zorgelijke emotionele problemen?

Verantwoording


CHILD SUPPORT © 2020 - All rights reserved

Powered by: CanalPT