Contact | SiteMap | Disclaimer

Zoeken:

Woensdag, 29 januari 2020

Waarom Child Support

Waarom Child Support voor kinderen en adolescenten

Meer dan 20% van alle kinderen en jongeren in de samenleving hebben veel last van psychische stoornissen (Verhulst et al., 1997. IN: Mental health in youth and education. Consensus paper. European Communities, Directorate-General for Health & Consumers. 2008).

Jammer genoeg krijgt de overgrote meerderheid van deze kinderen en adolescenten geen of geen adequate hulp. Er rust nog steeds in de samenleving een taboe op psychische gezondheid en wetenschappelijke kennis wordt slechts schaars verspreid. Voor de overheid heeft psychische gezondheidszorg voor kinderen en adolescenten geen prioriteit.

Toch is behandeling van psychische problematiek of stoornissen mogelijk en effectief. Hoe vroeger de behandeling van start gaat, hoe effectiever deze is en hoe eerder deze afgerond kan worden.

Ernstige gezondheidsproblemen komen veel vaker voor bij kinderen en jongeren uit gezinnen met een lagere sociaal-economische status (SES). Ook schooluitval treft onevenredig veel kinderen met een lage SES.

 

Heel veel kinderen en jongeren worden

van hun oorspronkelijke school verwijderd omdat zij

onvoldoende, slechte of helemaal geen hulp kunnen krijgen

voor hun gezondheidsproblemen.

 

Meer dan 20% van de kinderen in groep 8

presteren zo laag dat hun scores niet worden gebruikt

bij het berekenen van het CITO-gemiddelde van hun scholen.

 I don’t see dysfunctional families.

I see families that are overstressed and under supported.”

Child Support is kritisch en biedt een verantwoord en effectief alternatief.

 

 

Waarom Child Support voor volwassenen en jong volwassenen

 

Wij maken onszelf en elkaar bang, eenzaam en depressief

“Twee van de vijf Amsterdammers (39%) rapporteren milde depressieve klachten of angstklachten.

Daarnaast heeft 7% ernstige klachten”.

Samen: 46%

Van de volwassen Amsterdammers voelt 11% zich ernstig eenzaam en nog eens 32% matig eenzaam.                     

Samen: 43%

 

       Ethiek, socialisatie en emancipatie nemen af, apathie, sociale segregatie en gezondheidsproblemen nemen toe.

 

 

De organisaties voor geestelijke gezondheidszorg zijn geheel afhankelijk van overheidsfinanciering en laten zich leiden door commercie. Zij zijn totaal vervreemd van de samenleving.

Voor Child Support houdt het behandelen van volwassenen en jong volwassenen in: het respectvol omgaan met medemensen en behandelstrategieën ontwikkelen, die bijdragen aan inzicht, geluk en genezing.

Actief zijn voor mensenrechten is gezond.

 

 


CHILD SUPPORT © 2020 - All rights reserved

Powered by: CanalPT