Contact | SiteMap | Disclaimer

Zoeken:

Dinsdag, 21 maart 2023

Visie en Missie

Visie

1. Onderwijs en gezondheidszorg zijn mensenrechten. Van de deugdelijkheid daarvan hangt de maatschappelijke cohesie en de kwaliteit van de samenleving af.

Wij vinden, dat onderwijs en gezondheidsdiensten ook door de openbare sector geleverd zouden moeten worden. De huidige realiteit is echter anders. De meeste dienstverlenende organisaties voor onderwijs en gezondheid zijn privé commerciële organisaties.

Om aan de samenleving onderwijs en gezondheidszorg te mogen leveren, zouden privé commerciële organisaties zich moeten profileren als maatschappelijk en ethisch verantwoorde ondernemingen.

2. De samenleving, in het bijzonder kinderen en adolescenten, is sterk afhankelijk van onderwijs en gezondheidszorg. Net als in andere sectoren, zouden ondernemingen actief in het onderwijs en de gezondheidszorg gecontracteerd moeten worden op basis van afspraken over de effecten van hun diensten.

3. Kinderen en adolescenten zijn erg kwetsbaar en vergeleken met volwassenen lijden zij vaker aan psychische gezondheidsproblemen. Hierdoor kunnen hun ontwikkeling, socialisatieproces en deelname aan het onderwijs ernstig belemmerd worden. Informatie over psychische gezondheid, vroegtijdig signaleren, diagnostiek en behandeling van psychische gezondheidsproblemen dient prioriteit te hebben in de samenleving en bij de overheid.

4. Het welbevinden en welzijn van kinderen, adolescenten en volwassenen hangt sterk af van de kwaliteit van hun omgeving.

 

De missie van Child Support

a. Excellente en innoverende psychologische hulp bieden aan kinderen, adolescenten en volwassenen, die last hebben van psychische gezondheidsproblemen.

b. Nieuwe kennis vergaren en die op een verantwoorde wijze inzetten bij hulp aan kinderen, adolescenten en volwassenen.

c. Meewerken aan een gezondere sociale omgeving.

 

 


CHILD SUPPORT © 2023 - All rights reserved

Powered by: CanalPT