Contact | SiteMap | Disclaimer

Zoeken:

Dinsdag, 28 januari 2020

Wie is er verantwoordelijk

Wie is er verantwoordelijk

De bestuurlijke verantwoordelijkheid van Child Support ligt bij het bestuur van de Stichting Lunastella.

De klinisch directeur en behandelaar is drs. M.F.M. e Cunha.

De heer Drs. M.F.M.e Cunha, politiek econoom en ontwikkelings- en gezondheidszorgpsycholoog (BIG-register), is bij Child Support hoofdbehandelaar generalistische basis geneeskundige geestelijke gezondheidszorg. Hij is ook onderwijsspecialist.

 

Drs. F. Cunha
(Manuel Fernando Menezes e Cunha)    

Fernando Cunha is ontwikkelingspsycholoog en politiek econoom.

Hij heeft gestudeerd aan de Université de Paris VIII/Vincennes, de Université de Paris VII/Pierre et Marie Curie en aan de Universiteit van Amsterdam.

Sinds 1979 werkt hij in het Amsterdamse onderwijs en heeft hij zich gespecialiseerd als beleidsadviseur, onderwijsvernieuwer en leermiddelenontwikkelaar.

Hij heeft jaren lang leiding gegeven aan Europese projecten, mede gefinancierd door de Europese Commissie.

Van 1980 tot 2007 werkzaam bij het ABC in Amsterdam. Vertrokken in augustus 2007 wegens fundamenteel meningsverschil over het beleid.

Mede-oprichter van de Europaschool in Amsterdam (toen Algemeen Bijzonder Basisonderwijs) en bestuursvoorzitter tussen 1992 en 1995 (Stichting Europees Onderwijs).

Sinds de jaren negentig richt hij zich op de geestelijke gezondheidszorg in het onderwijs.

Post-doctorale opleiding gevolgd aan de Universiteit van Leiden en deelgenomen aan veel vervolgcursussen en congressen op het gebied van pathologie, psychodiagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren.

Kinder- en Jeugdpsycholoog en Supervisor Kinder- en Jeugdpsychologen.

Gezondheidszorgspycholoog (BIG).

Mede-oprichter van de Stichting Lunastella, waaronder Child Support valt.

Gespecialiseerd in psychodiagnostiek en behandeling van kinderen en adolescenten in onderwijscontext. Werkt met volwassenen sinds 2008.

Publiceerde een tiental boeken op het gebied van aanvankelijk en begrijpend lezen, taalmethoden, grammatica en leermiddelenontwikkeling. Heeft enkele boeken in voorbereiding.

In 2009-2010 deelgenomen aan de opleiding Rapporteur forensische diagnostiek bij de Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) 

 

Lid van:          

Van 1998 tot 30 juni 2018, Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) sinds 2011.

Sociedade  Portuguesa de Psicologia Clínica (SPPA) sinds 2012.

Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGZP) sinds 2016.

 

 


CHILD SUPPORT © 2020 - All rights reserved

Powered by: CanalPT