Contact | SiteMap | Disclaimer

Zoeken:

Dinsdag, 28 januari 2020

Wat is Child Support?

Child Support is er om kinderen, adolescenten en hun ouders, maar ook volwassenen en jong volwassenen psychologische steun te geven en ter zijde te staan. Child Support is er om te helpen vanuit het perspectief en de persoonlijke belangen van ouders en kind.

De XXIe eeuw heeft een fantastische vooruitgang in wetenschappelijke kennis op het gebied van de neurobiologie met zich meegebracht. Dat heeft de psychologie en de psychiatrie veel duidelijker, toegankelijker en effectiever gemaakt. Maar ook vooruitstrevender, daar gezondheidwetenschap, sociologie en economie veel meer geïntegreerd worden, hetgeen leidt tot een sterke wetenschappelijk gefundeerde behoefte aan verandering bij individu en samenleving.

Dat zijn dan ook de redenen waarom Child Support zelf onderzoek doet. Het einddoel is te komen tot betere dienstverlening, interventie en behandeling. Dat lukt ons aardig en dat is ook de reden waarom wij, in bescheiden vorm, ons werk bekendheid willen geven.

Om te kunnen helpen, beginnen wij met naar mensen te luisteren. Wij willen weten waar men zich zorgen over maakt en wat de verwachtingen zijn. Kunnen wij helpen, en meestal is dat zo, dan gaan wij verder.

Download flyer voor Kinderen en adolescenten

Download Flyer voor Volwassenen en jong volwassenen

Al acht jaar ontvangen wij mensen, die onze hulp zoeken, in het centrum van Amsterdam, vanaf maart 2015 aan de Weteringschans 124. Dat doen wij van maandag tot en met zaterdag.

Wij adviseren, stellen diagnoses en behandelen. Dat laatste vanuit een breed referentiekader en gebruik makend van zelf ontwikkelde behandelprogramma’s en vaak zelf ontwikkeld ondersteunend materiaal. Dat is het voordeel van het nauwlettend volgen van internationaal wetenschappelijk onderzoek, het zelf doen van klinisch onderzoek en het geven van supervisie aan jonge collega’s.

Wij onderhouden een blog om transparantie te kunnen geven. Wij vertellen wat wij zien, denken en doen, en stellen bruikbare kennis beschikbaar.

Dagboek van een psycholoog in Amsterdam

Child Support werkt samen met andere collega’s, psychologen en psychiaters. Wij bieden geneeskundige generalistische basis geestelijke gezondheidszorg, zoals dat officieel heet.

Voor volwassenen en jong volwassenen worden de kosten vergoed door de zorgverzekeraar (zie ook flyer Volwassenen en jong volwassenen ) en voor kinderen en adolescenten worden die door de gemeente betaald (zie ook flyer Kinderen en adolescenten).

 

 


CHILD SUPPORT © 2020 - All rights reserved

Powered by: CanalPT