Contact | SiteMap | Disclaimer

Zoeken:

Woensdag, 29 januari 2020

Insteek

Insteek
De insteek is het tot stand brengen van een breed inzicht in situaties en belevingen, die u meemaakt of hebt meegemaakt en die tot gezondheidsklachten hebben geleid (inzicht en bewustmaking). Hiervoor vindt een diagnostisch proces plaats (klinische duidelijkheid). Vervolgens worden kennis en vaardigheden aangeboden, in een therapeutisch proces, gericht op herstel en zelfstandigheid (curatief bezig zijn).
Er wordt gewerkt vanuit een breed referentiekader (geen dogmatisme of orthodoxie). Elementen van zowel inzichtgevende therapie als structurerende therapie, cognitieve gedragstherapie en ontwikkeling herstellende psychotherapie, yoga of mindfulness worden geïntegreerd toegepast, afhankelijk van problematiek en doel. Het behandelplan, dat vooraf besproken wordt, geeft richting aan het proces.
De ontwikkelingen worden regelmatig samen besproken.
In ons werk bouwen wij voort op het werk van Michael Marmot, Gabor Maté, Bruce Perry en Robert Sapolsky.

 


CHILD SUPPORT © 2020 - All rights reserved

Powered by: CanalPT