Contact | SiteMap | Disclaimer

Zoeken:

Dinsdag, 28 januari 2020

Waarmee kunnen wij helpen?

1.Opvoeding en onderwijsadvisering

Kwaliteit voor een gezonde ontwikkeling. Ondersteuning bij onderwijszaken.

 

2.Crisissituaties thuis en op school

Samen met de ouders zorgen voor het opvangen en doen stoppen van agressieve uitbarstingen, die het kind of adolescent overkomen. Respectvol, vriendelijk en effectief. Vermijden dat kinderen en adolescenten in het speciaal onderwijs (cluster 4) geplaatst worden of in GGZ- instellingen of het jeugdzorgcircuit terecht komen.

 

3.Psychodiagnostiek (DSM-5 Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Fifth edition)

Ter ondersteuning van de behandeling. Het diagnostisch onderzoek wordt gestuurd door drie vragen: Waar heeft het kind of de adolescent last van? Hoe is het probleem ontstaan? Wat is de meest effectieve aanpak van dit probleem?

Drie deelonderzoeken worden in elkaar geïntegreerd.

  1. Sociaal-emotioneel onderzoek

De bedoeling van dit onderzoek is inzicht te geven in de gevoelens, de gedachten en het gedrag van het kind, zijn strategieën en eventuele problemen bij het streven naar geluk en het reageren op zijn omgeving. Een uitgebreide ontwikkelingsanamnese maakt hier deel van uit.

  1. Psychodidactisch onderzoek (indien nodig)

Onderzoek naar de leerstrategieën, gevoelens, cognities en gedragingen van het kind of de adolescent bij leren en presteren, om duidelijk te krijgen wat de oorzaken van de problemen zijn.

  1. Intelligentieonderzoek (indien nodig)

Dit houdt in een anamnestisch gesprek, het invullen van een of twee vragenlijsten en het maken van een intelligentietest. In het onderzoeksrapport integreren wij deze informatie, waardoor de IQ scores in een sociaal-emotionele en ontwikkelingscontext geplaatst worden.

 

4.Curatieve (basis) geestelijke gezondheidszorg. Behandeling

Behandeling van psychische aandoeningen of stoornissen, zoals angst, depressie, ADHD, leerstoornissen, hechtingstoornissen, oppositioneel-opstandige stoornissen, etc. Ouders worden intensief betrokken en krijgen de kennis en de informatie, die zij nodig hebben om zo snel en effectief mogelijk de behandeling zelfstandig te kunnen voortzetten. Een beroep doen op specialistische GGZ is in de regel niet nodig.

 

5.Onderwijs- of schoolgerelateerde problemen

Onderpresteren, pesten en sociale uitsluiting, aanpak van motivatie en participatie. Zorgen dat de adolescent niet begint aan een afdalingsproces van vwo naar vmbo.

 

6.Voorlichting en preventie

Informeren en mobiliseren door het duidelijk maken van de relaties tussen ontwikkeling, sociale omgeving, gezondheid en onderwijs.

 

7.Second opinion onderzoek

Vanuit de belangen van ouders, ter ondersteuning van kind of adolescent.

 

8.Forensisch onderzoek ter ondersteuning van ouders en hun advocaten

Onderzoek en behandeling ter ondersteuning van kinderen en ouders, vanuit hun belangen.

 

 


CHILD SUPPORT © 2020 - All rights reserved

Powered by: CanalPT