Contact | SiteMap | Disclaimer

Zoeken:

Dinsdag, 28 januari 2020

Nog met twijfels?

Kinderen opvoeden en groot brengen is een avontuur, vol uitdagingen, verrassingen, plezier, maar ook teleurstellingen, aanpassingen en veranderingen. Het is een “lifetime”reis. En het is bepaald niet eenvoudig.

1.Parenting advice

Als ouder heeft u soms vragen of wilt u graag weten wat voor uw kind het beste is. Wat heeft hij of zij nodig in een bepaalde situatie of ontwikkelingsfase?

U kunt werkelijk heel veel doen.

De ontwikkeling van uw kind is ervaringsafhankelijk.

Een gesprek met een ervaren psycholoog kan verheldering geven.

Uiteraard is het gesprek strikt vertrouwelijk.

Aan het eind van het consult/gesprek krijgt u informatie en adviezen waarmee u verder kunt. Het gaat om praktische adviezen, maar het kan ook zijn dat de psycholoog een vervolgafspraak adviseert. Hij legt uit waarom en u beslist zelf wat u wilt.

 

2.Veranderingen in de sociale omgeving van het kind of adolescent kunnen leiden tot problematische ontwikkelingen.

Een voorbeeld hiervan zijn confronterende of bedreigende gebeurtenissen op school, thuis of op straat, ziektegevallen in het gezin, of zelf ziek zijn (geweest), spanningen in het gezin of dreigende echtscheiding, omgaan met armoede en eigen frustraties, naar een nieuwe school gaan of verhuizing.

De psycholoog laat u als ouder aan het woord en adviseert over onderwerpen als het contact versterken met uw kind, over veiligheid en geborgenheid, over luisteren en praten.

 

3.U maakt zich zorgen over uw kind.

Soms zien ouders dat hun kind of adolescent zich niet goed voelt, of zich niet gedraagt zoals verwacht, of moeite heeft met leren.

Dat hoeft niet heel erg te zijn en leidt niet per definitie tot zorgelijke problemen.

In deze situaties is het meestal voldoende dat u als ouder vaker uw liefde voor uw kind laat blijken, meer belangstelling voor hem toont, met hem of haar praat en concrete initiatieven neemt om ontstane problemen op te lossen.

Maar soms helpt dat niet genoeg of niet snel genoeg.

Dan is het raadplegen van een Kinder- & Jeugdpsycholoog, tevens onderwijsspecialist, van Child Support aan te raden.

 

4.Wanneer uw kind al geruime tijd signalen afgeeft dat hij of zij zich niet goed voelt, of dat het niet goed gaat met hem of haar, is wachten met hulp zoeken niet erg verstandig.

Als ouder wilt u weten wat er aan de hand is: Wat het probleem is, wat de consequenties daarvan kunnen zijn, hoe het komt en voornamelijk wat gedaan kan worden om tot verbetering en herstel te kunnen komen.

Na een gesprek met u en uw kind, kan de gezondheidszorg/Kinder- & Jeugdpsycholoog u bijvoorbeeld voorstellen een vervolggesprek te houden of te starten met praktische hulp en diagnostisch onderzoek. Dat laatste is vaak nodig om de hulp goed af te kunnen stemmen op de problematiek.

Wat de problematiek ook mag zijn, u krijgt de informatie en adviezen die u nodig heeft.

Als de psycholoog van Child Support aangeeft dat wij uw kind of adolescent kunnen helpen en u op ons vertrouwt, dan zetten wij ons actief en intensief in op basis van een behandelplan en duidelijke afspraken. Een daarvan is dat uw medewerking en beschikbaarheid absoluut noodzakelijk zijn. U bent zeer belangrijk.

 

Het goede nieuws:

Ernstige, of minder ernstige, emotionele, gedragsmatige en leerproblemen bij kinderen en adolescenten kunnen goed gediagnosticeerd en behandeld worden, zeker bij jonge kinderen. Het is slechts een kwestie van willen.

 

Neem contact met ons op!

 


CHILD SUPPORT © 2020 - All rights reserved

Powered by: CanalPT